سولفیت سدیم(SODIUM SULFITE)

سدیم سولفیت (به انگلیسیSodium sulfite) ترکیبی متشکل از گوگرد و سدیم است .

توضیحات

فرمول مولکولی Na2SO3
جرم مولی 126.0418 g/mol
شکل ظاهری سفید
چگالی 2.633 g/cm³ (anhydrous)
1.561 g/cm³ (heptahydrate)
دمای ذوب 251.8 °C (525 K) (anhydrous)
heptahydrate loses 7H2O at 33.4 °C

کاربردهای سولفیت سدیم در صنایع مختلف

سولفیت سدیم در صنایع مختلف جهت مواردی از قبیل ذیل استفاده می گردد:

– در صنعت تصفیه آب : جهت حذف اکسیژن و کلر اضافی از آب و جلوگیری از خوردگی به خصوص در دیگ های بخار و سیستم های تصفیه آب دریا ( تبخیر کن های آب دریا)

– در عملیات استخراج نفت : به منظور حذف اکسیژن از آب جهت جلوگیری از خوردگی در تجهیزات چاههای نفت و در گل حفاری استفاده می گردد.

– در صنایع چرم سازی : به عنوان ماده شیمیایی کمکی در فرایند تولید چرم ( و فرایند سولفیتاسیون) استفاده می گردد.

– در صنایع معدنی : به منظور ماده کمکی در فلوتاسیون بعضی از مواد کانی

– در صنایع شیمیایی : به منظور تولید تیو سولفیت سدیم ، سولفانسیون ، سولفومتیلیشن و احیاء کردن ، استفاده می شود.

– در صنایع غذایی : به عنوان نگهدارنده مواد غذایی

– در صنعت عکاسی : در فرمولاسیون داروهای ظهور و ثبوت

– در صنعت کاغذسازی : در بعضی فرایندهای تولید کاغذ مانند فرایند نیمه شیمیایی و شیمیایی – حرارتی – مکانیکی استفاده می گردد.

در صنعت نساجی : در سفیدگری پشم ، الیاف پلی امید و حذف کلر اضافی پس از فرایندهای کلر زدن

– در صنعت کلر-آلکالی : به منظور حذف کلر اضافی

– در صنایع شوینده : به منظور تولید سولفوساکسیناتها (ماده پایه شامپو بچه)

– در صنعت لاستیک : به منظور پایداری لاتکس

ما کیفیت را تضمین میکنیم